Svoboda

Jsi svobodná. Jsi svobodný.

Ve škole se učíme žít v tyranii. Nikoliv v demokracii.

Ve škole jsme úspěšní, když posloucháme, co nám říká učitel, když plníme úkoly a příkazy a nezpochybňujeme je.

Ve skutečnosti ale žijeme v demokracii. To je systém, jehož hodnoty jsou velmi odlišné. Svoboda, odpovědnost za svoje činy, zpochybňování toho, co říkají mocní lidé.

Ve škole se tedy neučíme demokracii, ale tyranii.