Škola je ztráta času

Ve škole se naučíš hrozně málo.

80 % času ve škole se nevěnuje učení, ale organizaci.

Ve škole strávíš každý rok okolo 1000 hodin. Za 9 let školní docházky je to 9000 hodin. K tomu, aby ses naučila číst, psát a počítat, potřebuješ kolem 100 hodin času.

Učení je bezúčelné a neúčinné.